Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Legacy 500 SC

Bekämpar örtogräs både före och efter uppkomst

Legacy_dunk_2023

Vår lösning

Legacy är ogrässpecialisten som kan användas både höst eller vår, ensam eller i tankblandning.

  • Specialist på bland annat viol, veronika och plister
  • Effektiv resistensbrytare på SU-resistens våtarv
  • Kan användas både före eller efter uppkomst

Användningsområde

Legacy är godkänd för bekämpning av örtogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre. För mer information se specifik gröda nedan
 

Verkningssätt

Legacy tas upp genom ogräsens blad och verkar som en kontaktherbicid. Den har även jordverkan då den bildar en film på markytan varifrån groende ogräs tar upp ämnet. På så sätt erhålls en långtidseffekt på ogräs som ännu ej grott vid behandlingstidpunkten.


Att tänka på

  • Legacy kan användas ner till +2°C om temperaturutvecklingen är stigande.
  • God markfukt är positivt för behandlingseffekten
  • På mullrika jordar är effekten av Legacy nedsatt

 

Användning

Havre

Dosering: 0,06-0,08 l/ha

Legacy är registrerad för bekämpning av ogräs i havre. I havre rekommenderar vi behandling från att grödan har tre blad fram tills begynnande stråskjutning (DC 13-31).

Behandling bör undvikas vid höga temperaturer och stark solinstrålning då det kan leda till kraftig vitfärgning av grödan.

Höstkorn

Dosering: Höst: 0,06-0,25 l/ha Vår: 0,06-0,20 l/ha.
Legacy är registrerad för bekämpning av ogräs i höstkorn höst och vår.

Legacy får användas från strax efter sådd fram tills begynnande stråskjutning (DC 00-31).

Höstvete

Dosering: Höst: 0,06-0,25 l/ha Vår: 0,06-0,20 l/ha.
Legacy är registrerad för bekämpning av ogräs i höstvete höst och vår.

Legacy får användas från strax efter sådd fram tills begynnande stråskjutning (DC 00-31)

Råg

Dosering: Höst: 0,06-0,25 l/ha Vår: 0,06-0,20 l/ha.

Legacy är registrerad för bekämpning av ogräs i råg höst och vår. Legacy får användas från strax efter sådd fram tills begynnande stråskjutning (DC 00-31).

Rågvete

Dosering: Höst: 0,06-0,25 l/ha. Vår: 0,06-0,20 l/ha.

Legacy är registrerad för bekämpning av ogräs i rågvete höst och vår. Legacy får användas från strax efter sådd fram tills begynnande stråskjutning (DC 00-31)

Vårkorn

Dosering: 0,06-0,15 l/ha

Legacy är registrerad för bekämpning av ogräs i vårkorn.
Legacy får användas från strax efter sådd fram tills begynnande stråskjutning (DC 00-31)

Vårvete

Dosering: 0,06-0,15 l/ha

Legacy är registrerad för bekämpning av ogräs i vårvete.
Legacy får användas från strax efter sådd fram tills begynnande stråskjutning (DC 00-31)