Hoppa till huvudinnehåll
Höstbehandling bibehåller grödans skördepotential

Höstbehandling bibehåller grödans skördepotential

Hösten har bjudit på utmanande väder vilket gör att det fortfarande sås på många håll i landet. Det varma vädret är positivt för grödorna vid sen sådd, men även ogräset trivs vilket sätter höstbehandlingen i fokus!


Höstbehandling bibehåller grödans skördepotential

Tappad skördepotential kommer aldrig tillbaka

Har du förekomst av ört- och gräsogräs som viol, veronika, våtarv, plister eller renkavle är det extra viktigt att du har en klar ogrässtrategi inför växtodlingssäsongen 2023/2024.

Niclas Sjöholm, Agronomy Support Manager på ADAMA Sverige, ser flera fördelar med att göra en höstbehandling.

- Ogräs som får stå opåverkade under hösten kostar skörd och riskerar att konkurrera med grödan och därmed riskera övervintringen. En tappad skördepotential kommer aldrig tillbaka. Du får även en minskad stress på våren att komma ut att köra en ogräsbehandling. Att hitta bra spruttillfälle innan maj månad kan vara en utmaning, och då har ogräsen hunnit bli stora och därmed mycket svårare att bekämpa.

Fältförsök visar positiva resultat av höstbehandling

Fältförsök* visar ofta en skördeökning vid kombinationen höstbehandling samt vårbehandling, jämfört med enbart vårbehandling. Ett av våra försök i Mälardalen visade på hela 2100 kg i merskörd med vår herbicid Legacy, redan vid dos 0,1 l/ha.

Att köra en höstbehandling blir alltmer förekommande men Niclas ser gärna att fördelarna med höstbehandling får en ökad medvetenhet hos fler lantbrukare. 

- Det ser olika ut beroende på var i landet man håller till, men det man ser är att den som en gång börjar med höstbehandlingar sällan slutar pga. de många fördelarna. 

 - Oavsett produktval på hösten kommer det krävas en städning på våren om du har blåklint, baldersbrå, snärjmåra eller spillraps. Vi ska alltså inte räkna med att göra färdigt ogräsbekämpningen på hösten men vi ska påbörja den, avslutar Niclas.    


 

Höstbehandlad stråsäd försök

Höstbehandlad gröda VS obehandlad gröda. Bilden till höger om det svarta sträcket är ett höstvetefält behandlat med 0.1 L/ha Legacy på hösten. 

Legacy 500 SC ger dig god effekt på svårbekämpade ogräs

ADAMAs herbicid, Legacy 500 SC, kan användas antingen höst eller vår. Ensam eller i tankblandning tillsammans med prosulfokarb, som finns i herbiciden Linati. Legacy är jordverkande vilket innebär att både uppkomna samt icke uppkomna ogräs bekämpas. Med Legacy kan du spruta direkt efter sådd på svartjorden då den bryts ned mycket långsamt och har bäst effekt på små ogräs. När ogräsen bryter sig upp genom markytan kommer de i kontakt med filmen av Legacy och har då en fortsatt verkan.

Legacy kan användas redan från 2 grader om temperaturen är stigande och markfukt gynnar bara effekten. Den är dessutom en bra resistensbrytare, inte minst på våtarv vilken Legacy har mycket god effekt mot.  

Legacy spindeldiagram

 

Fakta om Legacy:
Aktiva substanser:  Diflufenikan 500 g/L (42 vikt-%)
Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)
Grödor: Höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre
Godkänd användning växtstadie: 
 Höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg strax efter sådd fram tills begynnande stråskjutning (DC 00-31).
Havre från att grödan har tre blad fram tills begynnande stråskjutning (DC 13-31)

Läs mer på produktsidan

*L5-3021-2022