Hoppa till huvudinnehåll
Höstraps

Din växtskyddsstrategi i höstraps

En långsiktig och genomtänkt växtskyddsstrategi ger rapsen bästa förutsättningar för såväl god övervintring samt avkastning.
Höstraps

Här kommer vårt förslag på växtskyddsstrategi i höstraps. Den inkluderar såväl ogräsbehandling, eventuell insektsbehandling som tillväxtreglering

  • Börja ogräsfritt och använd Kalif 360 CS. Raps är känslig för konkurrens från ogräs, särskilt när plantorna är små. Se därför till att köra en ogräsbehandling på hösten. Kalif är godkänd för bekämpning av örtogräs i höst- och vårraps, dock senast 3 dagar efter sådd
     
  • Spillsäd är prioriterat att bekämpa. Agil 100 EC ger en snabb och säker effekt på spillsäd och gräsogräs. Justera dosering efter ogräsart och storlek.
     
  • Håll noga uppsikt över fälten för att upptäcka skadeinsekter och bekämpa vid behov. Mavrik är ett insektsmedel som kännetecknas av sin goda långsiktiga effekt och mildhet mot nyttiga insekter i alla grödor.
     
  • Tillväxtreglering: En höstbehandling sänker tillväxtpunkten och ökar chansen för bra övervintring för rapsen. Viktigt med timing, DC 13-14: Kombinera med körning av Agil/Leopard

 

Växtskyddsstrategi i höstraps

Med en genomtänk och långsiktig växtskyddsstrategi i höstraps ger du rapsen bästa förutsättningar för god etablering och avkastning.

Vid frågor kontakta oss gärna här