Hoppa till huvudinnehåll
Växtskyddsspruta

Dispans för Glypper

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om nöddispens för användning av vår glyfosatprodukt Glypper.
Växtskyddsspruta

Det har varit en besvärlig säsong med utmanande väderlek under tillväxten och även skördearbetet. Vår glyfosatprodukt Glypper har nu en dispens mot axgroning och grönskott i stråsäd. 

Maxdosen 4,0 l/ha Glypper och 10 dagars karens till skörd. Dispensen gäller till och med 31/10 2023.

 

Bifogat beslutsunderlag från KEMI

Beslutsunderlag