Hoppa till huvudinnehåll
Optimalt stadie för svampbehandling i raps

Effektiv bekämpning av rapsbaggar

Att bekämpa rapsbaggar är en utmaning för många av växtodlare. I takt med en ökad resistens mot pyretroider ökar också behovet av att se över sin växtskyddsstrategi noga och använda sig av ett integrerat växtskydd (IPM).
Optimalt stadie för svampbehandling i raps

För att det ska vara lönsamt att behandla rapsbaggar bör detta göras i knoppstadiet. Oftast syns de första rapsbaggarna i takt med stigande temperaturer, då rapsen utvecklar sig snabbt. 

Utvecklingen av rapsen varierar lokalt beroende på hur den har klarat vintern, beakta därför de olika bekämpningströsklarna och tänk på att endast bekämpa när bekämpningströsklarna är uppnådda.

  • Gröna knoppar synliga ovanifrån: 4-6 rapsbaggar
  • Gröna knoppar fria, i nivå med de yngsta bladen:  6-8 rapsbaggar
  • Gula knoppar: ≥10 rapsbaggar

Har skadetröskeln passerats så är vår rekommendation att använda Mavrik 0,2 l/ha. Uppstår det behov för en uppföljande behandling så rekommenderar vi att det används en annan insekticid med en annorlunda verkningsmekanism för att undvika resistens hos rapsbaggarna.

Undvik att bekämpa sent

Det finns två anledningar till att undvika sena bekämpningar. Dels för den ökade risken att döda nyttodjur, som parasitsteklar som på lång sikt kan leda till ökade mängd rapsbaggar, dels för att rapsbaggar gör liten skada i sena utvecklingsstadier.

Nyttodjuren är en viktig del i kampen mot skadegörare 

En viktig del i IPM är gynna nyttodjuren. Genom att bidra till att ge dom föda och skydd får du i gengäld ett naturlig växtskydd i dina grödor.

Olika nyttodjur är effektiva mot olika skadegörare vilket gör att du behöver veta vilket nyttodjur som kan hjälpa dig på bästa sätt. För just rapsbaggar är bland annat parasitsteklar ett bra naturligt växtskydd. Parasitsteklarna lägger sina ägg i och dödar rapsbaggelarverna. Parasitsteklar som angriper rapsbaggar har därför både ekologisk och ekonomisk betydelse för lantbruket

Mavrik är insekticiden som är skonsam mot våra nyttodjur

Genom att välja en insekticid som bekämpar målinsekten, men som skonar flera av våra nyttoinsekter, gör du ett klokt val både för din plånbok och naturen. 

Vi är stolta att ha Mavrik i vår produktportfölj, då Mavrik inte skadar bin eller humlor och är skonsam mot andra nyttoinsekter som parasitsteklar, blomflugor, nätvingar och vuxna nyckelpigor. Det gör att Mavrik kan trycka ner angreppet samtidigt som nyttoinsekterna är med och bekämpar skadeinsekterna vilket ger ett långvarigt skydd på grödan. 

Vid bekämpning med en icke selektiv produkt hade fältet varit “nollställt” efter behandlingen och risken för att ett nytt angrepp blossar upp är överhängande.  

Mavrik är ett insektsmedel som kännetecknas av sin goda långsiktiga effekt och mildhet mot nyttiga insekter i alla grödor.

En annan fördel med Mavrik är att den är formulerad i en speciell UV-stabil formulering. Många insektsmedel bryts ned av solljus och värme, men studier visar att vissa insekticider bryts ned snabbare än andra. Tack vare Mavriks UV-stabila formulering varar effekten mycket bättre än för vanliga pyretroider.  

 

Kort om Mavrik 

  • Ny registrering i sockerbetor 
  • Skonsam mot bin 
  • God effekt på rapsbaggar även i områden med pyretroidresistens

Mavrik är ett selektivt insektsmedel som effektivt bekämpar rapsbaggar och blygrå rapsvivel i oljeväxter, bladlöss, trips och vetemyggor i stråsäd, ärtbladlöss och ärtvecklare i ärter samt stritar och stinkflyn i potatis.  

 

Till produktsidan

Läs mer om Mavrik

Etikett