Hoppa till huvudinnehåll
Bekämpa spillsäd i raps

Ta kontroll på både gräsogräs och spillsäd

Det är många av oss som har stora arealer höstraps i år och med den milda hösten som var är det viktigt att följa upp ogräsbekämpningarna som gjordes på sen sommaren. Höstrapsen är snabb i starten på våren så det gäller att vara på tårna för att hinna med.
Bekämpa spillsäd i raps

Det är viktigt att ge sig ut i fält tidigt på våren för att se vilka ogräs som finnas kvar efter vintern. Ofta varierar förekomsten och fält som tidigare haft problem med ogräs är tyvärr ofta utsatta nästkommande år. Det är också viktigt att ha en genomtänkt växtskyddstrategi för att ge sig ut och bekämpa rätt ogräs med rätt preparat när tiden är inne.  

Agil har en snabb effekt på spillsäden

Vår produkt Agil har under åren blivit en mycket omtyckt produkt för att bekämpa spillsäd och gräsogräs. Fördelen med Agil är att den verkar snabbt på spillsäd och är en utmärkt produkt mot bland annat kvickrot. Om spillsäd och gräsogräs ska bekämpas på våren är det viktigt att doseringen är anpassad till utvecklingsstadiet för gräset / spillsäden. För att åstadkomma en effektiv bekämpning av spillsäd på våren bör doseringen inte understiga 0,5 l / ha och det kan vara nödvändigt att öka doseringen ju mer spillsäden växer. Bäst effekt uppnås när ogräsen har 3-6 blad.

Vattenkvaliteten är viktig för en god effekt

Agil kräver inget tillsatsmedel så som olja eller vätmedel. Vattenkvaliteten är dock viktig för ett bra resultat, pH-värdet får inte överstiga 7. Vid högre pH-värden reagerar vattnet med den aktiva substansen som börjar brytas ned.  

Dosering och rekommendation

För gräsogräsen bör lägsta dosering vara 1,0 l / ha vid flyghavre och 1,25 l/ha för renkavle. Resistent renkavle är ett växande problem och gräsherbiciderna i raps är bla. en av grupperna som tappar i effekt vid ensidig användning. Det finns bara enstaka bekräftade fall för resistens mot Agil men var uppmärksam på svaga effekter på renkavle och nyttja andra icke kemiska odlingstekniker för att minska trycket på denna grupp.

Produkten har funnits i Danmark över 10 år och är där marknadsledande. Den är enkel att applicera och dessutom regntålig redan efter en timme. Den kan användas i mer än 25 grödor, allt ifrån raps och bönor till oljelin och sockerbetor. Agil verkar systemiskt vilket gör den mycket effektiv även på kvickrot. Den kan användas så fort tillväxten startat på våren och så länge det finns tillväxt på hösten.