Hoppa till huvudinnehåll
Rödsotvirus i höstkorn. Foto David Gottfridsson HIR Skåne AB

Tid att bekämpa bladlöss som sprider rödsotvirus

Spridning av rödsotvirus kan orsaka stora problem i höstsådden. Den varma hösten i kombination med tidigt sådda fält ökar risken för spridning. Tidpunkten för bekämpning är en viktig faktor i kampen mot bladlössen och rödsotviruset.  
Rödsotvirus i höstkorn. Foto David Gottfridsson HIR Skåne AB

På bilden ovan syns utbrott av rödsotvirus i höstkorn. Foto David Gottfridsson HIR Skåne AB.

Rödsotvirus sprids genom bladlöss och bekämpning sker bäst under senhösten. Risken för angrepp är störst vid en kombination av tidig sådd, mycket bladlöss och en varm och lång höst. Några av dessa faktorer vet vi redan nu finns och därför är det bra att hålla extra koll, då rödsotviruset riskerar att ge stora skördebortfall säger Andreas Mårtensson, Agronomy Support Manager Sverige.  

- En viktig första åtgärd är att bekämpa spillsäd och gräsogräs under hösten. Bladlössen trivs och förökar sig nämligen i gröna plantor och ju grönare stubben är med spillsäd eller gräs (frövallar, ogräs mm), desto mer attraktiv är den för bladlöss berättar Andreas.  

När ska du bekämpa? 

Tidpunkten för bekämpningen av bladlöss är avgörande, ha tålamod, bäst tidpunkt är oftast från mitten på oktober och framåt. Annars finns det risk för att lössen kommer igen. Även över hela november går det att bekämpa bladlössen. Många lockas av att göra bekämpningen samtidigt som ogräsbekämpningen men detta fungerar sämre eftersom den stora uppförökningen av bladlöss kommer senare under hösten. 

Det finns ingen bekämpningströskel för bladlöss men det finns riktvärden, ca 2–3 % angripna plantor och då är det lätt att hitta bladlöss på plantorna. Bladlöss i fält kan vara svåra att upptäcka på hösten, men ett tips är att lägga sig på marken och titta genom bladen i motljus, bladlössen utmärker sig som små svarta prickar. I höstvete ses symptom senare jämfört med höstkorn och bladen blir mer åt det gulröda och ibland rödvioletta hållet, även bladspetsarna kan bli röda.  
 

Använd en insekticid som skonar våra nyttodjur 

Mavrik är en effektiv insekticid som bekämpar bladlöss. Den är dessutom skonsam mot nyttoinsekter. Insektsmedel bryts ned av solljus och värme men Mavrik har en speciell UV-stabil formulering, som säkerställer att effekten håller längre än för vanliga pyretroider. Vår rekommendation är att bekämpa lössen med 0.2 l/ha Mavrik.

Läs mer om Mavrik