Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Avastel

Ett färdigblandat svampmedel​. Passar såväl i korn som vete för behandling i T2

Avastel dunk 5 L

Vår lösning

Avastel är vår bredverkande premiumfungicid för T2 med både kurativ och förebyggande effekt. ​Tack vare vår nya formuleringsteknik Asorbital, får vi både snabbare upptag och systemisk transport, vilket innebär att produkten kan tas upp och fördelas mer effektivt av grödan. ​Avastel ger en ny standard för effektivitet och långvarigt skydd i grödan.​

Avastel® är godkänd för användning mot svampangrepp enligt nedanstående tabell:

Gröda Syfte Tidpunkt Max. antal
behandlingar
Max
dos
L/ha
Vete, rågvete
och
råg
Mot svampangrepp BBCH 30-69 1 per år 1,25
Korn Mot svampangrepp BBCH 30-65 1 per år 1,25

Avastel innehåller vår senaste Protiokonazol med Asorbital, en formulering som bygger på en innovativ teknik och ger en bättre fördelning i växten och därmed ger en förbättrad effekt på svampsjukdommar. Avastel är testad i försök med fina effekter och merskördar.