Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Popipack

Popipack är registrerad i all stråsäd och designad för att ge ett fullständigt skydd av spannmålsgrödan i T2

Popipack

Vår lösning

Popipack består av de två fungiciderna Pioli (Fluxapyroxad) - SDHI och Poleposition (Protiokonazol). Med Popipack och kombinationen av SDHI och Triazol säkerställs en långsiktigt frisk bladyta, vilket kommer att möjliggöra bibehållen skördepotential. Optimal behandling är i T2 från fullt utvecklat flaggblad DC 39. 

Popipack är registrerad i all stråsäd.

Om Poleposition 300 EC

Poleposition är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler (FRAC-kod 3) som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.  

Poleposition har en god effekt på bland annat svartpricksjuka, brunfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka samt havrens bladfläcksjuka. 

 

Om Pioli: 

Pioli® är ett systemiskt svampmedel med förebyggande och kurativa egenskaper att användas i vete, korn, havre, råg och rågvete. Pioli® innehåller den aktiva substansen fluxapyroxad, 62,5 g/l. Efter behandling bildar fluxapyroxad snabbt en depå i bladens vaxlager. Därifrån frigörs kontinuerligt aktiv substans och transporteras uppåt i växten. Detta hjälper till att skydda vävnad som inte direkt blivit träffad av sprutvätskan.

Fluxapyroxad har bra långtidsverkan mot ett brett spektrum av sjukdomar, såsom svartpricksjuka, gulrost, brunrost i vete och kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och ramularia i korn och råg. 

Användning

Höst- och vårspannmål

Gröda Syfte Utvecklings-stadium
/ tidpunkt
Max.
antal
beh
Minst
antal dagar
mellan varje
behandling
Karenstid,
dygn
Max dos
L/ha
Behandlings-
metod
Övriga villkor och förtydliganden
Vete, råg,
rågvete,
havre,
korn
Mot
svampangrepp
BBCH 30-69 2 per år 7 35 2 Bomspruta Totala maximala
dosen får
inte överskrida
2 L per hektar och år