Giới thiệu Tập đoàn ADAMA

Tại ADAMA chúng tôi phấn đấu vì một thế giới đảm bảo an ninh lương thực, mọi người trong nền nông nghiệp có một cuộc sống trọn vẹn và sung túc. Chúng tôi đã tạo sự khác biệt.