דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

סלסט

קוטל פטריות לטיפול בפקעות תפוח אדמה המיועדות לזריעה

Celest

מידע כללי

סלסט הינו קוטל פטריות המיועד להדברת פטריות המועברות בקרקע ועל גבי פקעות תפוח אדמה.

סלסט מדביר פטריות שמשפיעות על נביטה, על יבול ועל איכות של תפוח אדמה.

לתכשיר טווח פעילות רחב ושאריתיות ארוכה.

החומר הפעיל של התכשיר סלסט הינו נגזרת של רעלן טבעי, המיוצר על ידי החיידק פסאודומונס סירנגה.

החומר משתייך לקבוצה הכימית - פניל פירול.