דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

מגנט NA

קוטל פטריות סיסטמטי מקבוצת הטריאזולים לשילוב במים ובדונג לטיפול בפרי לאחר קטיף

מגנט

מידע כללי

קוטל פטריות סיסטמי מקבוצת הטריאזולים לשילוב במים ובדונג לטיפול בפרי לאחר קטיף.

שילובים

דונג

טי.בי.זי 100( T.B.Z).

מים

אלייט 80( פוסטיל)