קוטלי מחלות

מרפאן 80

תכשיר מקבוצת הפטלמידים למניעת מחלות במטעים ובכרם, ולסניטציה של בתי אריזה

Merpan80 big.jpg

אגס

אפרסמון

גפן

חבוש

משמש

נקטרינה

קיווי

שזיף

שקד

תפוח