דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

ריזוקטול

קוטל מחלות ביולוגי
מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

ריזוקטול

מידע כללי

ריזוקטול הוא תכשיר ביולוגי, המכיל את נבגי החיידק subtilis Bacillus מהזן FZB24 ומשמש לשיפור הצמיחה והיבול ולהדברת המחלה ריזוקטוניה סולני בתפו"א.

ריזוקטול אינו פוגע באויבים טבעיים ובדבורים מאביקות וכן אינו פוגע בסביבה.