דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

רידומיל גולד פלוס

קוטל פטריות - להדברת כשותית בגפן ובבצל

RidomilGold

מידע כללי

רידומיל גולד נחושת 5.42 א"ר מיועד להדברת כשותית הבצל וכשותית הגפן.

הוא מכיל את האיזומר הפעיל של מטלקסיל ששמו M–Metalaxyl (קבוצה 4-PhenylAmides ) והוא המרכיב הפעיל ברידומיל.

כמו כן התכשיר מכיל נחושת אוקסיכלורידית.

יש לזכור כי עלולים להתפתח גזעים עמידים למטלקסיל אשר יגרמו לירידה ביעילות התכשיר. לפיכך אין להשתמש בו ברציפות ולהחליף עם קוטלי פטריות מקבוצות אחרות.

שילובים

גפן

ניתן לשלב רידומיל גולד נחושת א״ר עם אופיר.

בצל

ניתן לשלב רידומיל גולד נחושת א״ר עם סקור ת״מ.