דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

סקולאר

קוטל פטריות בטיפול אחר קטיף בהדרים, אגס, תפוח, קיווי, אפרסק, נקטרינה, מנגו ורימון ולמניעת הדבקת מלפפון במגלת (פוזריום)

Scholar big.jpg

מידע כללי

סקולאר הינו קוטל פטריות המשמש להדברת פטריות, מיני עובשים ורקבונות, בטיפולים אחר קטיף, ולמניעת הדבקת מלפפון בריקבון כתר הדלועים (פוזריום).

החומר שייך לקבוצת Phenylpyrrole ובעל מנגנון פעולה ייחודי, המשפיע על נשימת הפטריות.

הפטרייה בוטריטיס גורמת מחלת הריקבון האפור והפטרייה פניציליום, גורמת ריקבונות עובש, עלולות לפתח עמידות לתכשיר זה, בייחוד בבתי אריזה שבהם משתמשים שנים ארוכות בתכשיר.