דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

שביט

תכשיר סיסטמי להדברת מחלות

SHAVIT

מידע כללי

שביט הינו קוטל פטריות סיסטמי רחב פעולה, מקבוצת הטריאזולים, מעכבי סינטזת ארגוסטרול.

התכשיר נע בצינורות ההובלה כלפי מעלה.

התכשיר בעל פעילות מניעתית ותגובתית.

התכשיר יעיל בטיפולי עלווה כנגד קימחון וקימחונית במספר גידולים.

מותר להשתמש עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותו החומר הפעיל. זאת על מנת להמנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

שילובים

גפן

ניתן לשלב עם קרטה מקס, שרפז וטרייסר אולטרה במקרה של שילוב יש לנהוג לפי התווית של התכשיר המשולב.

תפוח

ניתן לשלב עם אורפאן.

פלפל

ניתן לשלב עם EOS.