דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

סיסטאן

להדברת מחלות במטע ובירקות ובפרחים

סיסטאן

מידע כללי

סיסטאן ,קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים הפועל ע"י פגיעה בסינטזת הארגוסטרול.

להדברת מחלות הקימחון, חילדון וקימחונית במטע, בירקות ובפרחים.

התכשיר יעיל בריסוסים מונעים ותגובתיים.

מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל אות אותו החומר הפעיל. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

שילובים

תפוח

ניתן לשלב סיסטאן עם אורפאן.

גפן

ניתן לשלב סיסטאן עם אפלורד וטאקומי.