דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

תיוביט

קוטל פטריות להדברת קמחונית בפלפל ובחציל, קמחונית ואקריות חלודה בעגבנייה, קמחון בתות שדה, בדלועיים, בנקטרינה ובגפן וכן אקריות חלודה בהדרים

TIOVIT

מידע כללי

תיוביט קוטל את הפגע הרגיש לו הן במגע והן באמצעות פאזה גזית.

תיוביט משווק בתוארית של גרגרים רחיפים המתרחפים בקלות ובמהירות במי התרסיס.

חלקיקי הגופרית הזעירים בתוארית הגרגרית מאפשרים פיזור אופטימלי על העלווה והפירות באמצעי הריסוס המקובלים. תיוביט מתאים לריסוס במתכונת של הדברה משולבת (IPM ) בהתאם להמלצות ולמגבלות המפורטות בדפי המידע.

 

שילובים

בהתחשב במגוון התכשירים והתואריות, בתנאי אקלים משתנים, במגוון שנית ושיטות גידול, על המגדל לבצע בדיקת שילובים מקדימה בקנה מידה קטן לפני יישום משקי נרחב. בכל מקרה של שילוב יש להכניס תיוביט ראשון למיכל המרסס. אין לשלב תיוביט בתכשירים אלקליים (בסיסיים) כגון: מרק בורדו וכן עם שמנים, או עם תכשירים בתואריות המכילות שמנים. יתרה מזאת על פי המלצת היצרן - בירקות יש להמתין לפחות 14 יום בין ריסוס שמן לבין ריסוס תיוביט ולהפך. בהדרים תקופת ההמתנה תהיה 21 יום לפחות.