דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה ואחרים

ברלקס

גרגירים מסיסים לויסות צמחיה, הגברת חנטה והשפעה על יבול

ברקלס

מידע כללי

לוויסות צמיחה, הגברת חנטה והשפעה על יבול בגפן, אפרסימון, אגס וקינרס.