דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה ואחרים

קולטר 25

תרכיז רחיף לויסות צמחיה ושיפור חנטה

CULTAR

מידע כללי

קולטר הינו מווסת צמחיה סיסטמי, הפועל כמעכב ייצור ג'יברלין.

קליטתו בריסוס עלווה מתרחשת בעיקר דרך הגבעולים הירוקים וקצוות הצימוח, אך גם דרך השורשים.

קולטר פועל כמווסת צמחיה בעל פעילות שאריתית בקרקע.

התכשיר נקלט דרך מערכת השורשים ולפיכך אין לרסס קולטר במשך שלוש שנים לפני עקירת המטע,

כדי למנוע דיכוי בצימוח של הגידול הבא במחזור. עדיף לזרוע גידולי דגניים ולהימנע מגידולים של רחבי עלים בשנתיים הראשונות לאחר עקירת המטע.

מומלץ להשתמש בקולטר במטעים נמוכי יבול, אך אין ליישמו בעצים בעלי חיוניות נמוכה או עצים הנתונים לתנאי עקה.

אין לרסס קולטר בתנאי רוח על מנת למנוע רחף של התרסיס לגידולים שכנים.

אין לשלב קולטר עם תכשירי הדברה אחרים (למעט משטח L-77 ושטח 90).