דילוג לתוכן העיקרי
מווסתי צמיחה ואחרים

שטח 90

תרכיז נוזלי חומר הרטבה ושיטוח

SHATAH

מידע כללי

שטח 90 ,הינו חומר הרטבה ושיטוח, סינתטי, מרוכז, להגברת יעילות קוטלי עשבים (דוקטלון או רגלון), ולהגברת יעילות קוטלי חרקים וקוטלי פטריות.