רימון פאסט

תרכיז רחיף להדברת חרקים

מזיקים עיקריים

  • פסילת האגס

  • כנימת עש הטבק

  • פרודניה

  • נובר הקנה המנוקד

  • הליותיס

חומר פעיל

Bifenthrin + Novaluron