דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

רימון פאסט

תרכיז רחיף להדברת חרקים

RIMON FAST

מידע כללי

תכשיר להדברת עשים בגידולי שדה, מטעים וירקות.

בגידולים שלגביהם אין אזכור על הגבלת שימוש בטבלת השימוש, אין לרסס יותר משני ריסוסים בעונה. בין הריסוסים יש ליישם שני טיפולים בתכשירים מקב' כימית שונה להדברת אותו צירוף גידול - פגע שאינו מכיל את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

שילובים

אגס

ניתן לשלב עם מרפאן 80 וטופז.