דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

אפלורד

תרכיז רחיף קוטל חרקים

אפלורד 25

מידע כללי

אפלורד הינו קוטל חרקים המשבש את מנגנון יצירת הכיטין בחרק ובכך פוגע בתהליך הנשל וגורם למותו של החרק.

אפלורד קוטל רק את שלב הזחל, אך נקבה בוגרת שבאה במגע עם התכשיר עשויה להטיל ביצים עקרות. מניעת ריבוי המזיק בשדה גורמת בהדרגה להפחתת הנגיעות בבוגרים.

לאפלורד אין אפקט קטילה מיידי. תמותת הזחלים תתקבל לאחר מספר ימים (תלוי בסוג החרק, גילו וקצב גדילתו).

לאפלורד משך פעילות ארוך יחסית. התכשיר אינו סיסטמי. מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין הישומים,

יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותו/ם החומר/ים הפעיל/ים. זאת על מנת להמנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

שילובים

כותנה

ניתן לשלב עם טלסטאר ת.מ., לאנט ת.נ., מוליט ת.ר., סמש ת.מ., פיקס ת.נ.

חציל

ניתן לשלב עם סמש ת.מ., קרטה ת.מ.

מלון

ניתן לשלב עם טלסטאר ת.מ., קרטה ת.מ.

פלפל

ניתן לשלב עם סיסטאן ת.מ., קרטה ת.מ.

מלפפון

ניתן לשלב עם סמש ת.מ., אויסקט א.מ.

הדרים

ניתן לשלב עם 0.5% שמן קיצי-ויטול, EOS בריכוז %1.

גפן

ניתן לשלב עם מץ' ת.מ., סיסטאן ת.מ. מאבריק ת.ש.

אפרסק, נקטרינה, שקד ושזיף

ניתן לשלב עם מאבריק ת.ש.

רימון

ניתן לשלב עם EOS בריכוז %1.