דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

בנלוס

תרכיז מתחלב להדברת עובש אפור (בוטריטיס) וקשיונה גדולה בירקות וגרב בתפוח

BENELUS

מידע כללי

תרכיז מתחלב, להדברת עובש אפור (בוטריטיס) וקשיונה גדולה בירקות וגרב בתפוח.

בהעדר הנחייה בגוף טבלת אופן היישום, מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף!

בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותם החומרים הפעילים. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.