דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

רוגור כחול

תרכיז מתחלב קוטל חרקים ססטמי להדברת מזיקים

רוגור כחול

מידע כללי

תרכיז מתחלב, קוטל חרקים סיסטמי להדברת מזיקים במטעים.