דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

צ'קמייט עש תפוח

נדיפיות פרומון לבלבול זכרי עש התפוח.

צקמייט עש תפוח

מידע כללי

תכשיר ביוכימי להפרעת זיווג של עש התפוח (Cydia pomonella) בתפוח ובאגס.

טלאי הפרומון נועדו למניעת הפריה של נקבות עש התפוח בשיטת בלבול הזכרים.