דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

צ'קמייט אנרסיה

נדיפיות המשחררות פרומון להפרעת זיווג אנרסיה (Anarsia lineatella) במטעי גלעיניים.

צקמייט אנרסיה

מידע כללי

צקמייט XL-PTB מכיל נדיפיות המשחררות באופן מבוקר ואיטי פרומון להפרעת זיווג אנרסיה lineatella Anarsia במטעי גלעיניים.