קוטלי מזיקים

צ'קמייט קמחית הגפן

נדיפיות פירומון לבילבול זיווג זכרי קמחית הגפן

אדמה מכתשים קוטלי מזיקים

מידע כללי

נדיפיות צ'קמייט VMB מכילות פרומון לבלבול זיווג זכרי קמחית הגפן (ficus Planococcus ) בכרם.

מועד התלייה:

יש לתלות עם התעוררות הגפנים.