דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

EOS

תחליב שמן מינרלי להדברת מזיקים ומחלות במטעים, ירקות ותבלינים

EOS

מידע כללי

שמן מינרלי להדברת מזיקים ומחלות במטעים, בירקות ותבלינים.

מנגנון ההדברה של השמן הינו מנגנון הדברה פיזיקלי, לכן יש להבטיח כיסוי מיטבי של העלוה, יישום בנפח גבוה ובאינטרוולים (תדירות) המבטיחים כיסוי הצימוח הצעיר.

אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים. לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה, רצוי שיהיה מקבוצה כימית שונה או בעל מנגנון פעולה שונה, להדברת אותו צירוף גידול פגע.

אין ליישם את התכשיר במשך 6 שבועות לפני או אחרי טיפול בתכשירים המכילים Captan (מרפאן), Folpet (פולפאן).

אין לרסס EOS שלושים יום לפני או אחרי ריסוס בתכשיר המכיל גופרית פרט להליוגופרית בפלפל. על פי ״ביו-בי שדה אליהו בע״מ״ התכשיר לא פוגע בחרקים המועילים הבאים: אקרית טורפת persimilis Phytoseiulus ,פשפש טורף Laevigatus Orius

שילובים

חקלאות אורגנית

בפלפל- ניתן לשלב EOS עם התכשיר טרייסטר אולטרה.

במרווה- ניתן לשלב EOS עם התכשירים: תותח, פרוביט, עזגן.

חקלאות קונבנציונלית

בפלפל- ניתן לשלב EOS עם התכשירים: עמיסטר, ורטימק, אוונט, שביט, פולאר, ומץ'.

בעגבניה- ניתן לשלב עם התכשיר פלורמייט במינון 50 סמ"ק/ד'.

בהדרים- ניתן לשלב עם התכשיר אפלורד בריכוז 0.15% ועם התכשיר ורטימק בריכוז %05.0.

באפרסק ובנקטירנה- ניתן לשלב EOS עם התכשיר סיזר 80 .

בתפוח, במלפפון, במלון, באבטיח, בעגבניה, בחציל ובפלפל- ניתן לשלב EOS עם התכשיר דיפנדר.