דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

אמבר

להדברת עשבים בחיטה

Amber

מידע כללי

אמבר הוא קוטל עשבים ברירני לחיטה, המתאים לטיפול קדם-הצצה ואחר-הצצה. הוא מיועד למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים רחבי עלים, חפורית וזון, ולהדברת רחבי עלים קיימים.

החומר נקלט בעשבים הן דרך מערכת השורשים והן דרך העלווה. התכשיר ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו על-ידי השקיית המטרה או גשם.

בטיפול לאחר הצצה תתקבל הדברה מיטבית של רחבי עלים קיימים כאשר הריסוס ניתן על עשבים צעירים המתפתחים בתנאי גידול נוחים ובתוספת משטח.

הצצת עשבים חדשים תימנע רק לאחר גשם או המטרה. מאחר ולתכשיר אמבר יש פעילות במינונים קטנים ביותר, יש להקפיד על דיוק בחישוב המינון הנדרש. בשקילת התכשיר, בכיול המרסס וביצוע הריסוס.

אין לרסס אמבר על-גבי חיטה הסובלת מתנאי עקה (של יובש ואחרים). אין להשתמש באמבר בשדות שיש בהם חשש מסחיפת קרקע. בשנים האחרונות הופיעו באזורי הארץ השונים מספר מיני עשבים כמו חרצית, שלח ואחרים שפיתחו עמידות לתכשיר. אין להשתמש באמבר בשדות עם אוכלוסיית עשבים עמידה.

 

שילובים

ניתן לשלב אמבר עם טופיק, אלבר סופר, אקספרס או גאלופ. יש להתחשב גם במגבלות ואמצעי הבטיחות המפורטים של החומר המשולב.