דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

אקסיאל

קוטל עשבים דגניים חד-שנתיים בחיטה ושעורה בטיפול אחר הצצה

Axial

מידע כללי

אקסיאל הינו קוטל עשבים דגניים חד-שנתיים בחיטה ושעורה בטיפול אחר הצצה.

לחומר אין פעילות שאריתית בקרקע ולכן עשבים שיציצו לאחר הריסוס באקסיאל לא ייפגעו.

אקסיאל יעיל להדברת שיבולת שועל, מיני חפורית וזון אשון.

אקסיאל מסווג לקבוצה A בקוטלי עשבים (מעכבי האנזים ACCASE) אך אינו שייך לקבוצת ה- FOPS ולא לקבוצת ה-DIMS אלא לתת קבוצת ה-DENS.

ברוב המקרים, עשבים עמידים לקוטלי עשבים מקבוצות אלה לא יהיו עמידים לאקסיאל, אם כי, במקרים מסוימים, קיימת עמידות צולבת גם כלפי אקסיאל.

להדברה משולבת של עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה ניתן לשלב אקסיאל עם התכשירים הבאים: יגואר, ברומוטריל, דרבי, אקספרס ואמבר. אין לשלב עם אורורה, אורורה טורבו, אקופארט ולוטוס וכן עם תכשירים הורמונאליים )דופלוזן, אופטיקה ותכשירי D-4.2.

הדברה משולבת של עשבים דגניים ורחבי עלים בחיטה

 ניתן לשלב אקסיאל עם התכשירים הבאים: יגואר, ברומוטריל, דרבי, אקספרס ואמבר. אין לשלב עם אורורה, אורורה טורבו, אקופארט ולוטוס וכן עם תכשירים הורמונאליים (דופלוזן, אופטיקה ותכשירי D-4.2).