דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

ברנר

קוטל עשבים כללי, בלתי בררני, הקוטל צמחיה חד ורב שנתית קיימת

BRENER

מידע כללי

קוטל עשבים כללי, בלתי בררני, הקוטל צמחיה חד-שנתית ורב-שנתית קיימת.

התכשיר חסר פעילות שאריתית בקרקע ואינו מונע הצצה של עשבי הבר או צמחי התרבות. קליטת התכשיר מתבצעת דרך חלקי הצמח הירוקים ואין קליטה באמצעות מערכת השורשים.

יש להימנע מהמטרה במשך 48 שעות מיישום.

שילובים

לשימוש לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, שטחים סביב יישוב ומתקנים חלקאיים ללא צמחי תרבות

- ניתן לשלב את התכשיר עם דיאורקס.

גפן

ניתן לשלב עם גליגן.

זית

ניתן לשלב עם גול או גליגן.

אפרסמון

ניתן לשלב עם דיורקס או גליגן.

נקטרינה

ניתן לשלב עם גליגן או פאלקון.

הדרים

ניתן לשלב את התכשיר עם גליגן או פאלקון.

שזיף

ניתן לשלב עם פאלקון.

רימון

ניתן לשלב עם גליגן או פאלקון.

תפוח

ניתן לשלב עם גליגן או פאלקון.