דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

דגנול F

תרכיז מתחלב להדברה בררנית של דגניים חד שנתיים ורב שנתיים

Deganol

מידע כללי

דגנול הינו קוטל עשבים סיסטמי בררני לגידולים רחבי עלים ומיועד להדברת דגניים חד-שנתיים ורב-שנתיים לאחר הצצתם,

במטעים ובגידולים רחבי עלים. דגנול F נקלט בעיקר דרך העלווה, תוך הצטברות בנקודות הצימוח.

צימוח העשבייה נפסק מספר ימים לאחר מועד הריסוס.

הדברת העשבייה מתקבלת לרוב, תוך 2-4 שבועות ממועד היישום. בהתאם לסוג העשב, גילו ותנאי האקלים.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.