דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

דואל אס גולד

קוטל עשבים מונע הצצה בררני לגידולי שדה, ירקות ותירס

Dual S Gold

מידע כללי

דואל גולד מכיל את האיזומר הפעיל של Metolachlor ששמו metolachlor-S . כמו כן הוא מכיל אנטידוט (סייפנר) המגביר את בטיחות החומר לתירס.

דואל גולד הוא קוטל עשבים, הפועל בדרך של מניעת הצצת העשבים הרעים, לכן יש לישמו לפני הצצת העשבים.

לאחר הפעלתו בהמטרה, ימנע דואל גולד הצצה של העשבים הבאים: דוחנית השלחין, אצבען מאדים, זיפן מצוי, אלבסינאה הודית, דורת ארם צובא (זריעים), דורה רתמית, מיני ירבוז, רגלת הגינה, מצליבים, כף אווז האשפות, כוכבית מצויה בר גביע וגמא הפקעים (סיידה).

שילובים

חימצה

ניתן לשלב דואל גולד עם סקור ת"מ, גלנט סופר, חץ סופר או סלקט סופר.