דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

אקופרט

תרכיז רחיף קוטל עשבים

אקופרט

מידע כללי

תכשיר קוטל מגע המיועד להדברת עשבים רחבי עלים. מסווג כקבוצה E.

מנגנון פעולה: עיכוב האנזים (xidas IX-Protoporphyrinogen (PROTOX – לאחר היישום התכשיר נקלט לרקמות הצמח, בנוכחות אור יופיעו סימני נקרוזה ע"ג העלים והגבעולים.

יעילות טובה מושגת כאשר העשבים המודברים בגיל עד 4 עלים.

מאחר ומנגנון הפעולה הוא קטילת מגע, יש לדאוג לכיסוי מרבי של נוף העשבים.

לפני יישום אקופרט, יש לשטוף היטב את מיכל הריסוס. שאריות חומרי ההדברה ולו הנמוכות ביותר, עלול לפגום בבררנות התכשיר ולפגוע בגידול התרבותי.

שילובים

חיטה

ניתן לשלב עם דופלוזן 100 KV סמ"ק לדונם להדברת: מצליבים, חרצית וסלק.

ניתן לשלב עם דרבי 3 גרם/דונם או אקספרס 1 גרם/דונם להדברת: תלתן, אמיך, קדד.

אגוזי אדמה

ניתן לשלב את בזאגרן במינון 150 סמ"ק/ד'.