דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

אנווק

קוטל עשבים אחר הצצה בכותנה

Envoke big.jpg

מידע כללי

אנווק 75 ג"ר הינו קוטל עשבים מקבוצת הסולפוניל-אוריאה, המיועד לריסוס עשבים בטיפול אחר הצצה בכותנה בלבד.

אנווק פוגע בקודקדי הצמיחה של העשבים. צימוח העשב נעצר וכעבור 2-3 שבועות העשב נובל בהדרגה.

הדברה טובה יותר מושגת ככל שגיל העשב צעיר יותר.

אנווק יעיל בשילוב עם משטח. לאחר הריסוס תיתכנה תופעות של סלסול עלים צעירים והצהבה אשר יחלפו עם הזמן. תופעות אלו ניכרות בעיקר באקאלה.

אנווק שייך לקבוצת מעכבי האנזים ALS) AHAS ) בצמחים. צמחים עמידים למעכבי ALS לא יודברו ע"י אנווק.

 

שילובים

חובה לשלב משטח (ראה בטבלת הוראות שימוש).

ניתן לשלב אנווק במינון 1 גרם לדונם עם סטייפל במינון 3 גרם לדונם לשם הדברת דטורה וסולנום שחור ('ענבי שועל') (ראה גם הנחיות בתווית סטייפל). אין לשלב אנווק עם שום תכשיר אחר.

יש להבטיח פרק זמן של 7 ימים בין ריסוס אנווק לבין ריסוס קוטלי עשבים דגניים בשדה.