דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

פלקס

תרכיז נוזלי להדברה בררנית של עשבים רחבי עלים

FLEX

מידע כללי

פלקס הינו קוטל עשבים להדברה בררנית של עשבים רחבי עלים, בטיפולי קדם הצצה בשעועית, אפונה וחימצה ואחר הצצה בשעועית בלבד, בקרקעות בינוניות וכבדות, בשדות מושקים של שעועית ואפונה בלבד.

פלקס 25 נקלט דרך העלווה ו/או השורשים וגורם לתמותת העשבים על ידי שיבוש מנגנון הפוטוסינתזה.

התכשיר המרוסס על פני הקרקע יופעל ע"י גשם או המטרה המחדירים אותו לבית השורשים. פלקס 52 מונע הצצת עשבים רחבי עלים ובתוספת משטח, שטח 90 בריכוז 0.5% ,ידביר במגע עשבים רגישים, כל עוד הם קטנים מ-15 ס"מ.

בריסוס על עשבים קיימים, יש להמתין לפחות 6 שעות עד להמטרה.

גשם שירד לאחר חלוף 6 שעות מהריסוס,לא יפגום בקטילת העשבים. יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי מלא של העשבים.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.