דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

רונדופז

תרכיז נוזלי קוטל עשבים חד ורב שנתיים

RONDOPAZ

מידע כללי

רונדופז הינו קוטל עשבית סיסטמי, בלתי בררני, המיועד לקטילת עשביה קיימת.

התכשיר נקלט ע"י העלווה, מובל לכל חלקי העשב וגורם לתמותתו, כולל חלקיו התת קרקעיים.

קצב פעילות רונדופז תלוי בסוג העשב ובתנאי הטמפרטורה, כאשר הדברת העשבים לוקחת בין שבועיים לשישה שבועות ממועד הריסוס בהתאם.

עשבים חד שנתיים ורב שנתיים הרגישים לרונדופז, נקטלים החל מהצצתם ובמשך כל שלבי גידולם, אך יש להתאים את המינון לסוג וגודל העשב.

להדברה יעילה של עשביה רב שנתית, בעלת איברי ריבוי תת-קרקעיים, חובה לרסס על נוף ירוק, חיוני ומפותח בכדי שהצמח יקלוט כמות מספקת של התכשיר.

אין לכסח את עלוות העשבייה או לעבד את הקרקע לפני ועד שבעה ימים לאחר הריסוס.

בכדי למנוע את שטיפת התכשיר מהעלווה, אין להשקות בהמטרה למשך 12 שעות מהריסוס. גשם היורד עד שש שעות מהריסוס מפחית מיעילות הטיפול. כמו כן, ריסוס על עשבים המכוסים באבק, מפחית מיעילות הטיפול. לתוצאות הדברה מושלמות יש לרסס על עשביה חיונית, רעננה ובריאה.

 

שילובים

למניעת הצצה של חד-שנתיים בהדרים ניתן לשלב עם דיורקס 80 ת.ר. עפ"י המינון המומלץ בתווית התכשיר דיורקס. המנע מהמטרה במשך 12 שעות לאחר הריסוס כדי להבטיח את קליטת הרונדופז בנוף העלים. בכל מקרה של שילוב יש לפעול עפ"י הוראות השימוש של התכשיר המשולב. אין לשלב עם חומרים נוספים.