דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

סטומפ

תרכיז מתחלב קוטל עשבים בררני

סטומפ

מידע כללי

סטומפ הינו קוטל עשבים בררני לגידולים שונים במועדי הטיפול המפורטים.

הפעלת התכשיר ע“י ערבובו בקרקע בתיחוח לעומק 8-10 ס“מ.

לקבלת הדברה מירבית, מומלץ להשקות לאחר התיחוח או להפעיל ע“י המטרה כמפורט בטבלה. בקרקעות כבדות יש להמטיר לפחות 50 מ“ק לדונם, להחדרת התכשיר לקרקע.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.