קוטלי עשבים

סטומפ

תרכיז מתחלב קוטל עשבים בררני

סטומפ 330

מידע כללי

סטומפ הינו קוטל עשבים בררני לגידולים שונים במועדי הטיפול המפורטים.

הפעלת התכשיר ע“י ערבובו בקרקע בתיחוח לעומק 8-10 ס“מ.

לקבלת הדברה מירבית, מומלץ להשקות לאחר התיחוח או להפעיל ע“י המטרה כמפורט בטבלה. בקרקעות כבדות יש להמטיר לפחות 50 מ“ק לדונם, להחדרת התכשיר לקרקע.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.