דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

חוסן

תרכיז רחיף להדברת חלפת, קמחון, קמחונית וקימלון

חוסן

מידע כללי

תכשיר קוטל פטריות סיסטמי טרנסלמינרי מקבוצת הטריאזולים, המיועד להדברת חלפת בגזר, בתפו“א ובהדרים, להדברת קימחון בגזר ולהדברת קימחונית בפרח שעווה וקימלון בהדרים.

בהעדר הוראת שימוש אחרת, מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף!

בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותו החומר הפעיל. זאת על מנת להימנע ממקרים של שאריות חריגות בקטיף.

אין לשלב עם תכשירים נוספים.