דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

ליגה

תחליב רחיף, להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר הצצתם בחיטה

אופטירול שחור

מידע כללי

ליגה הינו תחליב רחיף, להדברת עשבים רחבי עלים בריסוס לאחר הצצתם בחיטה.
ליגה מכיל שני חומרים בעלי מנגנון פעולה שונה:
בעל מנגנון פעולה הורמונלי. הנזק לעשבים מתבטא בעיוותים ובהתקפלויות של העלים ושל הצימוח הצעיר. התכשיר Fluroxypyr
נקלט בעלווה הירוקה וחודר גם למערכת השורשים.
 נקלט דרך הנוף ועובר בצמח לקודקודי הצמיחה הפעילים. כעבור 1-3 שבועות לאחר הר ,ALS- מקבוצת מעכבי ה Florasulamm
סוס, העשבים הרגישים מצהיבים, מפסיקים לצמוח וקודקוד הצמיחה מת

שילובים

בכל שילוב יש לפעול בכפוף להוראות התכשיר המשולב:
ניתן לשלב עם אקסיאל 60 סמ"ק לדונם.
עשבים מודברים: עשבים בעלי רגישות גבוהה לתכשיר: חלמית, תלתן, מצליבים, פרג אגסני, מרור, ציפורני חתול וחרדל.
עשבים בעלי רגישות בינונית: גדילן, עשנן, ברקן.
גידולים עוקבים במחזור: ניתן לגדל את הגידולים הבאים 6 חודשים לאחר מועד הריסוס בתכשיר והשקיה/ משקים 200 מ"מ מים:
עגבניות, כותנה, תירס, אגוזי אדמה, בקיה, תלתן וחימצה.