דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי עשבים

סער

קוטל עשבים בררני מקבוצת האימידזולינונים להדברת עשבים בגידולי קטניות

סער

מידע כללי

סער הינו קוטל עשבים בררני מקבוצת האימידזולינונים להדברת עשבים בגידולי קטניות.
התכשיר נקלט ע"י עלוות העשבים הרעים וגורם לעצירת צימוח מיידית. העשב מצהיב לאיטו ומת.
יש לרסס על עשבים צעירים עד גיל -4 3עלים של העשב. יש להפעיל על ידי המטרה או גשם 20
מ"מ לפחות.
לתכשיר אפקט מניעת הצצה של חלק מהעשבים. תיתכן עצירת גידול זמנית בגידולים כמו שעועית,
אפונה, תלתן ובקיה, אך הגידול מתחדש ועצירת הגידול אינה פוגעת ביבול.

מידע נוסף

הערות

אין ליישום יותר מפעם אחת בעונת גידול.
חל איסור ליישם אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג )שרב, עקה וכו'( ו/או על גידולים השרויים
בעקה. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.

עשבים מודברים

עשבים מודברים: חלמית מצויה, חרדל, שיבולת שועל ושלמון יפואי.
בשנים האחרונות הופיעו במספר מקומות עשבים עמידים לקבוצת החומרים מעכבי ,ALS
אין לטפל בשדות עם עשבים עמידים או חשש להופעת עשבים עמידים בשדה.