Mainās fungicīdu — KANTIK un MIRAGE— lietošanas nosacījumi

04.09.2020.

Ar 2020. gada 4. septembri tiek apturēta fungicīdu KANTIK un MIRAGE lietošana miežu un auzu sējumos.

Fungicīdus KANTIK un MIRAGE” ar veco etiķeti var pārdot līdz 2021. gada 13. februārim.

Vairāk informācijas — etiķetēs.