Izlaist
Fungicīdi

Merpan® 80 WG

Merpan® 80 WG

Mūsu risinājums

Merpan® 80 WG darbīgā viela - kaptāns pieder ftalimīdu ķīmisko savienojumu grupai. Kaptānam raksturīga daudzpusīga pieskares iedarbība uz slimību ierosinātājiem: tiek kavēta sēņu sporu elpošana, kā rezultātā nenotiek enerģijas ražošana, kavēta dažādu enzīmu darbība sēņu sporās, rezultātā tiek kavēta sporu dīgšana un sēnes iet bojā. Tā kā kaptānam raksturīga aizsargājoša pieskares iedarbība, tad fungicīds jālieto profilaktiski, pirms slimību pazīmju paradīšanās. Apstrādes uzdevums – novērst sēņu sporu dīgšanu.

 • Fungicīds ābeļu un bumbieru stādījumos veģetācijas periodā pielietojams daudzpusīgi, jo kontrolē gan kraupja, gan augļu puvju, gan augļu koku vēža infekciju.
 • Fungicīds ir ļoti tolerants kultūraugiem, nav zināmas pret Merpan® 80 WG jutīgas ābeļu un bumbieru šķirnes.
 • Merpan® 80 WG satur darbīgo vielu, kam līdz šim nav novērota rezistence pret sēņu slimību ierosinātājiem.

Lietošanas norādījumi

Ābeles, bumbieres

 • Preparāta deva: 1.8-2.25 kg/ha
 • Kaitīgais organisms: Ābeļu kraupis (Venturia inaequalis), bumbieru kraupis (Venturia pirina)
 • Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt stādījumus pēc signāla par iespējamo infekcijas izplatīšanos slimības attīstībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 51- 85)

 

 • Preparāta deva: 1.8 kg/ha
 • Kaitīgais organisms: Augļu puves (Gleosporium spp, Botrytinia fuckeliana)
 • Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt stādījumus, sākot ar augļa briešanas sākumu līdz augļiem izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 75- 85)

 

 • Preparāta deva: 2.5 kg/ha
 • Kaitīgais organisms: Augļu koku vēzis* (Nectria galigena)
 • Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes: Apsmidzināt augļu kokus rudenī, lapu nobiršanas laikā

 

 • Apstrādes ar Merpan® 80 WG ābeļu un bumbieru stādījumos veģetācijas periodā saplānot tā, lai kopējā preparāta deva veģetācijas periodā nepārsniegtu 7.0 kg/ha.
 • Darba šķidruma patēriņš: 500-1000 L/ha.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3 reizes
 • Nogaidīšanas laiks: 28 dienas (kraupja un augļu puvju kontrolē)

Iepakojums

 • 5 kg