Izlaist
Herbicīdi

Cleave®

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras...

Cleave®

Mūsu risinājums

Cleave® lieto viengadīgo un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāļu sadīgšanas. Herbicīds efektīvi iznīcina ķeraiņu madaru (Galium aparine) un vairākas citas divdīgļlapju nezāles. Fluroksipirs iedarbojas kā sintētiskais auksīns, izraisot auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šūnu attīstību lapās - lapu čokurošanos. Herbicīda iedarbības rezultātā tiek kavēta nezāļu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi

Kaitīgais organisms Preparāta deva L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Īsmūža un atsevišķas daudzgadīg āsdivdīgļlapju nezāles 1.0-1.2 Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)
 • Nogaidīšanas laiks: -
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
 • Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha.

Vasaras kvieši, vasaras tritikāle, vasaras mieži, auzas

Kaitīgais organisms Preparāta deva L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Īsmūža un atsevišķas daudzgadīg āsdivdīgļlapju nezāles 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45)
 • Nogaidīšanas laiks: -
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
 • Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha.

Stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles)

Kaitīgais organisms Preparāta deva L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.5-1.8 Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga karoglapas maksts piebriedusi (AS 45)
 • Nogaidīšanas laiks: 7 dienās
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
 • Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha.

Iepakojums

 • 1 l
 • 5 l
 • 10 l