Izlaist
Herbicīdi

Goltix® 700 SC

Selektīvs sistēmas iedarbības, augi uzņem caur lapam un saknēm

Goltix 700 SC

Mūsu risinājums

Goltiks 700 s.k. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai cukurbiešu, galda biešu, lopbarības biešu sējumos.

Tas iedarbojas uz nezālēm caur saknēm un caur lapām, tādēļ to var sekmīgi pielietot, iestrādājot augsnē pirms biešu sējas (šo paņēmienu lietderīgi lietot tikai rajonos, kur raksturīga augsnes pārkalšana pavasaros), kā arī apsmidzinot biešu sējumus pirms vai pēc biešu sadīgšanas.

Lietošanas norādījumi

Iepakojums

  • 5 l