Izlaist
Herbicīdi

Kalif® 360 CS

Selektīvs, augsnes iedarbības, augi uzņem caur saknem un dīgstiem

Kalif 360 CS

Mūsu risinājums

Kalif® 360 CS ir augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos un kartupeļu stādījumos.

Kalif® 360 CS satur darbīgo vielu klomazonu, kas pieder izoksazolidinona herbicīdu grupai. Klomazons iedarbojas, kavējot karotinoīdu biosintēzi nezināmā iedarbības veidā. Dzeltenie karotinoīdu pigmenti augos veic vairākas funkcijas, t.sk., uztver gaismas enerģiju fotosintēzei un aizsargā augu no kaitīgajiem radikāļiem. Kalif® 360 CS aizkavē šo aizsargājošo pigmentu biosintēzi, kā rezultātā rodas augu bojājumi. Jutīgās nezāles uzdīgst, bet, tā kā karotinoīdu biosintēze tiek bloķēta, augsnes virspusē nezāles kļūst baltas, un drīz pēc tam seko to bojāeja. Dažkārt jutīgās nezāles spēj attīstīt normālus dīgstus, taču īstajām lapām uzreiz parādās hloroze.

Lietošanas norādījumi

Ziemas rapsis un vasaras rapsis

 • Apsmidzināt augsni pirms nezāļu sadīgšanas, ne vēlāk kā trīs dienas pēc rapša sējas.
 • Deva:

  Ziemas rapsis 0.25 – 0.33 L/ha;

  Vasaras rapsis 0.25 L/ha.
 • Ziemas un vasaras rapša sējumos apstrādes ar Kalif® 360 CS jāveic pēc iespējas ātrāk pēc

  sējas, pirms kultūrauga uzdīgšanas.
 • Neizmantot Kalif® 360 CS ziemas rapsim, kas iesēts vēlāk par 20. augustu.
 • Neizmantot Kalif® 360 CS vai samazināt devu, ja pēc apstrādes sagaidāms spēcīgs lietus.
 • Ziemas un vasaras rapša sējumos Kalif® 360 CS var lietot tvertnes maisījumā ar Sultan®

  500 SC. Kalif® 360 CS deva 0.20 L/ha maisījumā ar Sultan® 500 SC.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
 • Ūdens patēriņš: 200–400 L/ha.
 • Piezīme: Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus,

  ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai

  zemei.

Kartupeļi

 • Apsmidzināt augsni pirms nezāļu sadīgšanas, periodā no stādīšanas līdz piecām dienām

  pirms kartupeļu sadīgšanas.
 • Deva: 0.25 L/ha.
 • Kartupeļu stādījumos apstrādes ar Kalif® 360 CS jāveic pēc pēdējās vagošanas, vēlākais –

  piecas dienas pirms sagaidāmās kartupeļu dīgšanas.
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
 • Ūdens patēriņš: 200–400 L/ha.
 • Piezīme: Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus,

  ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai

  zemei.

Iepakojums

 • 1 l
 • 5 l