Izlaist
Herbicīdi

Legacy® Pro

Selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības, augi uzņem caur lapām un saknēm

Legacy Pro

Mūsu risinājums

Legacy® Pro ir selektīvs sistēmas un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu un tritikāles sējumos.

Legacy® Pro satur darbīgās vielas - diflufenikanu, pendimetalīnu un hlortoluronu. Trīs dažādu darbīgo vielu kombinācija nodrošina herbicīda iedarbību uz plašu nezāļu spektru.

Diflufenikana iedarbības pazīmes – audi ap augšanas punktu izbalē vai kļūst balti. Diflufenikans efektīvi kontrolē viengadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles (panātres Lamium spp., veronikas Veronica spp., vijolītes Viola spp., madaras Galium spp. u.c.).

Hlortolurons efektīvi kontrolē kaitīgākās ziemojošās viendīgļlapju nezāles, kā rudzusmilgu Apera spica-venti, peļastīšu lapsasti Alopecurus myosuroides, kā arī nozīmīgākās divdīgļlapju nezāles (tīruma kumelīte Matricaria inodora, parastā rudzupuķe Centaurea cyanus, parastā virza Stellaria media u.c.).

Pendimetalīns efektīvi kontrolē dažas viedīgļlapju nezāles (maura skarene Poa annua, parasto rudzusmilgu Apera spica-venti) un daudzas divdīgļlapju nezāles (virzas Stellaria spp., veronikas Veronica spp., vijolītes Viola spp., magones Papaver spp. u.c.). Vislabāko un ātrāk sasniedzamo efektu ar Legacy® Pro var iegūt, apstrādājot sējumus pirms nezāļu dīgšanas vai īsi pēc to sadīgšanas. Nezāles parasti iet bojā apmēram 2- 4 nedēļu laikā pēc apstrādes, bet laiks var būt atšķirīgs atkarībā no agroklimatiskajiem apstākļiem. Legacy® Pro nodrošina nezāļu kontroli, kas var ilgt pat līdz 8 nedēļām.
Pēc izsmidzināšanas Legacy® Pro uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnes daļiņām. Nezālēm dīgstot, tās izaug cauri šai apstrādātajai augsnes kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgstiem. Vislabākā efektivitāte tiek sasniegta, ja apstrādes laikā augsne ir kvalitatīvi sagatavota, ar sīdrupatainu struktūru, bez cilām un kunkuļiem, uz augsnes virsmas nav augu atlieku.
Ja apstrādi veic pēc nezāļu sadīgšanas, tad tās herbicīdu absorbē caur lapām. Mazas, aktīvi augošas nezāles tiek iznīcinātas efektīvāk. Augsts gaisa mitrums un temperatūra sekmē herbicīda iedarbību uz nezālēm. Uz nezālēm, kas apstrādes laikā ir lielākā attīstības stadijā (vairāk kā 3-4 īstās lapas), herbicīds arī iedarbosies, bet tās netiks pilnībā iznīcinātas.
Nezāles, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var būt grūtāk apkarot, jo to saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu. Nezāles kļūst mazāk jutīgas pret herbicīdu, pieaugot to vecumam.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle

  • Deva: 2.0 L/ha.
  • Apstrādes laiks: īsi pēc graudaugu sadīgšanas līdz graudaugu 3 lapu stadijai (AS 10-13).
  • Legacy® Pro nav ieteicams lietot sējumu apstrādei, kam bojājumus var būt radījis sals, sausums, ilgstoši pārmitri apstākļi laukā, vai kultūraugam trūkst minerālo barības vielu.
  • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visiem kultūraugiem – viena reize.
  • Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 200-400 L/ha.
  • Piezīme: lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Iepakojums

  • 5 l
  • 10 l